این یه سایت خوبه که در این سایز ها (واید) وال پیپر داره:
Computers:
  • 1024x600
  • 1440x900
  • 1680x1050
  • 1920x1200
Portable Devices:
  • Android
  • iPhone


today's wallpaper
سایت را ببینید!