فاو ایکون یک آیکون بسیار کوچک (۱۶در۱۶ پیکسل) است که در صفحات اینترنتی قرار می‌گیرد و مرورگر هنگام نمایش آن صفحهٔ خاص آیکونش را هم در کنار نشانی اش نمایش می‌دهد. مانند لوگو !Y قرمز رنگی که یاهو در صفحاتش می‌گذارد. همچنین در محل نمایش Bookmark ها هم نشان داده می‌شود.

تصویر فاوایکون ویکیپدیا در فایر فاکس


مرورگرهای جدید و مدرن مانند فایرفاکس بدون نیاز به کددهی خودش اگر فایل favicon.ico را روی سایت ببیند به طور خودکار به همهٔ صفحات آن لوگو را می‌چسباند. ولی برای Internet Explorer نیاز است که در صفحات به شکل زیر به آن فایل لوگو لینک داده شود:

HTML:

<link rel="icon" type="image/vnd.microsoft.icon" href="http://example.com/image.ico">
<link rel="icon" type="image/png" href="http://example.com/image.png">
<link rel="icon" type="image/gif" href="http://example.com/image.gif">

XHTML:

<link rel="icon" type="image/vnd.microsoft.icon" href="/somepath/image.ico" />
<link rel="icon" type="image/png" href="/somepath/image.png" />
<link rel="icon" type="image/gif" href="/somepath/image.gif" />