4home free ads یک سیستم تبادل لوگوی رایگان است که هر فردی می تواند لوگوی خود را در آن به نمایش بگذارد.

برای استفاده از این سرویس باید در ابتدا یک لوگو برای خود طراحی کنید.

عرض لوگو باید دقیقا برابر با 120 باشد (مانند نمونه).

آن را در سایت خود یا سایت های آپلود رایگان آپلود کنید.

آدرس تصویر آپلود شده و لینک سایت خود را از طریق نظرات این پست برای ما ارسال کنید.

کد آن را در سایت خود قرار دهید.

نکته:

لینک های غیر اخلاقی در این سرویس گذاشته نمی شود.

هر چه سایت هایی که از free ads استفاده می کنند بیشتر باشد ، احتمال نمایش لوگوی شما بیشتر می شود . پس آن را به دیگران توصیه کنید.

فایل لوگو باید gif یا png یا jpg باشد.

از فلش پشتیبانی نمی کند.

نمونه:

4home free ads

کد لوگوی رندم: